TANEČNÍ LASER A LED SHOW

+420 723 770 214
rinascompany@gmail.com

DO VYSTOUPENÍ ZAPOJÍME TAKÉ VAŠE LOGO

Toto vystoupení obsahuje Laserové rukavice, světelné kostýmy, RGB lasery značky Laserworld a spustu kouře vytvořeného naším vlastním mlhovačem. Jedná se tedy o velmi působivé vystoupení vhodné především pro větší prostory.